Головна » Файли » Біографії, аналіз творчості » Українські письменники

Василь Барка
[ Викачати з сервера (36.9 Kb) ] 09.03.2011, 12:26

ВАСИЛЬ БАРКА (1908—2003)

Справжнє ім'я — Василь Костянтинович Очерет

Василь Барка народився 16 липня 1908 р. в селі Солониця Лубенського району на Полтавщині в козачій родині. Батько його служив у козачій частині, повернувся покаліченим з російсько-японської війни. Сім'я постійно бідувала, батько теслював, до­глядав з трьома синами чужі сади, під час громадянської війни працював інструктором у майстернях, що виробляли кінське спо­рядження для армії Будьонного. Очерети переїхали у відкритий степ неподалік від хутора Миколаївки, куди Василь ходив до три­класної початкової школи.

З 1917 р. він навчався в Лубенському духовному училищі («бурсі»), яке згодом було перетворене на трудову школу. Улю­блений предмет хлопця — література, він захоплювався творчіс­тю Г. Сковороди, Т. Шевченка, І. Франка, Ф. Достоєвського, М. Коцюбинського, В. Стефаника. Вивчав Марксизм, але «кра­сиві» теорії не задовольняли серце.

У 1927 р. В. Барка закінчив Лубенський педтехнікум, працю­вав учителем фізики й математики в шахтарському селищі Сьома Рота на Донбасі (в автобіографії зазначав, що фах вибрав по­милково, взявши за авторитет старших братів).

У 1928 р. через конфлікт з місцевими партійними керівника­ми В. Барка поспішно виїздить на Північний Кавказ до м. Краснодар, де вступає до місцевого педінституту на філологічний факультет. У 1930 р. у Харкові В. Барка видає книгу поезій «Шляхи». «Літературна газета» звинуватила його у виявах «класово-ворожого» світогляду, «буржуазному націоналізмі», у спробах відновити релігійний «пережиток капіталізму». Поета змушують прилюдно каятись на зборах РАППу (Російської асо­ціації пролетарських письменників, до української секції якої він входив).


Друга книжка В. Барки «Цехи» виходить 1932 р. у Харкові, вона «ідеологічно правильна», на «виробничі сюжети». Поезії цієї збірки створювалися під враженням спостережень на за­воді «Красноліт», де автор був у «творчому відрядженні». В. Барка одружується з дівчиною-адигейкою. Писати на за­мовлення поет більше не може, тому обирає «добровільну по­етичну німоту», хоча продовжує творити «для себе». На жаль, всі ці твори загинули під час війни. В. Барка вступає в аспіран­туру на українське відділення, але через постійний тиск він змушений був перевестись до відділу історії середньовічних за­хідноєвропейських літератур Московського педінституту. Од­ночасно поет працює в Краснодарському художньому музеї науковим співробітником. І там пильні ідеологічні наглядачі добачили «контрреволюційність» в оформленні експозиції (використав твори митців релігійної тематики), за що Барку навіть було віддано під суд. Врятувався поет випадково через зміну настроїв у Кремлі. Барка-науковець читає курс лекцій з історії західноєвропейських літератур у Краснодарі, працює над кандидатською дисертацією про стиль «Божественної ко­медії» Данте.

У 1940р. він успішно захистив дисертацію у Москві. Після цього читав курс історії західноєвропейської літератури на філо­логічному факультеті Ростовського університету.

У 1941 р. В. Барка пішов добровольцем у «народне ополчен­ня», хоча мав можливість бути звільненим за станом здоров'я.

Під час одного з наступів німців у 1942 р. був тяжко поране­ний. Виходили його, незважаючи на ризик, чужі люди. Німці за­грожували покаранням за допомогу пораненим радянським вої­нам, а з радянських літаків скидали попередження, що всі, хто залишився живий після бою з німцями,— «зрадники Батьківщи­ни». В. Барка опинився між двох вогнів і вирішив порвати з «ре­жимом». Видужавши, працював коректором у місцевій газеті «Кубань».

У 1943 р. було оголошено мобілізацію всіх чоловіків на робо­ти в Німеччині. Війна назавжди розлучає В. Барку з рідними. У важкому зимовому переході поет писав вірші, більшість з яких загубилися. Цього ж року він обрав собі псевдонім, дивлячись на барки, які розвантажував, і порівнюючи себе з ними («тягнуться по річці туди-сюди, несучи на собі те, що людям потрібне»). Змі­ною прізвища на псевдонім намагався захистити свою сім'ю від переслідувань. У Берліні Василеві Барці вдалось вирватися з та­бору. Працював коректором у видавництві «Голос».

У 1945р. після розгрому Берліна разом з іншими вигнанцями-втікачами письменник здійснив 1000 кілометровий перехід до Авсбурга в табір «Ділі» (табір для переміщених осіб). Ночував у ящику, терпів незгоди. Розпочав перший прозовий роман «Рай», який вийшов у Нью-Йорку в 1953р.

У 1946 р. у Німеччині вийшла збірка його поезій «Апостоли», у 1947р. з'явилась збірка «Білий світ». Письменник намагався перебратися до Франції, але невдало.

У 1950 р. з офіційного дозволу В. Барка переїхав до Америки, там працював над історією української літератури, видав окремі частини під назвами «Хліборобський Орфей, або Кларнетизм», «Правда Кобзаря» (1961). Писав релігійно-філософські та літе­ратурознавчі есе, перекладав. Кілька років працював редактором на радіостанції «Свобода».

Поетичні збірки «Псалом голубиного поля», «Океан» ви­йшли у 1958—1959 рр.

Протягом 1958—1961 рр. В. Барка працював над рома­ном «Жовтий князь», він був опублікований 1963 р. окремою книгою в Нью-Йорку (перевиданий 1968р.; 1981р. вийшов у перекладі французькою; і тільки 1991 р. з'явився в Украї­ні).

У 1968р. вийшла поетична збірка «Лірник» (відповідно до естетичних традицій «нью-йоркської школи»).

Протягом 1969—1988 рр. письменник працював над романом-притчею «Спокутник і ключі землі» (про життя українців в Америці). В цей час вийшла епічна поема «Судний степ», 2 і З томи поезій «Океан», поетична збірка «Свідок для сонця шести­крилих» (Нью-Йорк, 1981), драматична поема в двох томах «Кавказ» (Київ, 1993). Ці твори В. Барка вважав найголовніши­ми у своєму художньому доробку.

У 1992 р. в Україні опубліковані кілька творів В. Барки.

Письменник помер у Глен Спей (українському поселенні не­подалік від Нью-Йорка) 11 квітня 2003р.

У поетичній палітрі В. Барки — елементи різних стильових шкіл та напрямів. Тут можна бачити виразні впливи молодого Ти­чини, символістичної та футуристичної російської поезії, італій­ського Ренесансу, барокової поезії. Такий сплав стилів значною мірою пояснює важкість сприйняття Баркового вірша. Він по­слідовний учень Сковороди у найширшому значенні цього слова, в багатьох моментах притчевий, але не вдається до нав'язливого моралізування. Слід наголосити на особливій дикції барокової строфи В.Барки. Йдеться насамперед про інтонаційні паузи, за допомогою яких завжди можна визначити, чи, вірніше, відчути в тексті твору основне слово, на якому автор акцентує. Барка уриває фразу, переносить її в наступний рядок, в інших випадках видовжує:


Прошу: черешні в червоному намисті, ждіть отут —

за дверцятами залізними!

                   І вони стоять, коралові разки перебирають...

                   Прошу: берези в мережаних мантіях, отам —

під фарбованими хмарами — ждіть!

І вони стоять, зелені сповіді шепчуть...

Барка — майстер контрастів, за допомогою яких досягає зо­рової відчутності описуваного та його часом аж вражаючого дра­матизму. Він часто протиставляє й окремі ситуації, ідилічне — трагічному (вірш «Рай»):

Грім на хмарі Біблію читає...

 тополя пошепки: страшний який

 твій плач, Ісаіє!

Моляться соняшники.

 Голод. Мати немовля вбиває...

тополя закричала: он який

 мій рай, Ісаіє!

Тема голоду в Україні 1932—1933 рр. — найболючіша опо­відь В. Барки, якій він, крім поетичних творів, присвятив великі епічні полотна — романи «Жовтий князь» і «Рай».

Аналізуючи «Жовтого князя», Л. Плющ підкреслював пев­ний зв'язок цього твору з поемою П. Тичини «Сковорода». Пись­менник не ігнорує досвіду попередників, хоча «відлітературні» сюжети, які він переносить з творів Тичини, Данте, Сервантеса, а часом і Блока,— лише певні прийоми, що допомагають охопи­ти повну картину всенародної драми — в її політичних, соціаль­них і психологічних ознаках. Барка також щедро використовує фантастику, себто міфологічні образи, апелює до фольклору.

У романі «Жовтий князь» відтворені реальні події і явища го­лодомору в Україні 1932—1933 років. Матеріалом для твору по­служили спогади очевидців і власні враження письменника, який у 1933 році відвідав родину свого брата на Полтавщині, а потім і сам пережив голодомор на Кубані. Літературознавці вважають твір романом, хоча його можна було б назвати сімейною хроні­кою, адже в ньому розповідається про життя Мирона Катранника і його родини від осені 1932 до жнив 1933 року.

Дійові особи роману — люди однієї епохи, одного часу, зде­більшого одного соціального класу. Але в кожного з них — своя мета в житті, свої цінності та ідеали: у Мирона Катранника — глибока християнська віра в Бога, у Григорія Отроходіна — фа­натична партійно-більшовицька віра в Сталіна, який здатний винищити цілий народ заради «світлого майбутнього». Отже, їхні життєві філософії діаметрально протилежні. Звідси й немину­чість конфлікту. До того ж всі образи твору можна поділити на три групи: носії зла (Григорій Отроходін, хліботруси, хлібохапи, хлібобери, хлібокради), жертви (родина Катранників, селяни-гречкосії, хліботруди), образи-символи (місяць, хліб, церква, церковна чаша, жовтий князь). Простий селянин Мирон Катранник і представник влади Григорій Отроходін являють два різних типи моралі: у Мирона — християнська з її десятьма заповідями; у Григорія — партійно-більшовицька, віра в Сталіна, який, ни­щачи цілий народ, забезпечує «світле комуністичне життя» та­ким, як Отроходін. Така різноспрямованість життєвих інтересів неодмінно має призвести до конфліктної ситуації. Але зіткнулися герої на предметі великою мірою символічному коштовній церковній чаші. Партієць допитує на зерновому складі Катранни­ка, намагаючись зломити того й дізнатися, де сховано церковну чашу: «Отроходін потер рукою об полу свого пальта і одвернувся, зиркнувши на обличчя селянина,чи живий? Якщо вмер, сліди чаші пропали. Можна було б віддати впертого в сільраду під арешт. Але хтось, добувши чашу, прикарманить; або виставиться для відзнак: через твою невдачу. Ні! Краще так. Супроти кан­целярських шакалів, ледве вліз сюди, на склад, а то б і досі дерся до млина між мертвяками». Читаючи роман, ми неодмінно маємо поставити собі запитання, чому селяни згодні ризикувати жит­тям, переховуючи та оберігаючи чашу, чому Катранникові пропо­нують обміняти чашу на порятунок родини та його самого, чому для Мирона втрата чаші асоціюється з втратою душі? А відповідь дуже прозора: чаша символ духовного Світла, порятунку, який неодмінно прийде. Недаремно Андрієві уявилася така картина: «Коли оглянувся на садибу пасічника,— там, над скарбним міс­цем, підводилося полум'я з такою великою і променистою спо­лукою ясминної просвітлості, пурпуру, крові, сліпучого горіння, ніби там могутності ненашого життя стали й підносять коштов­ність, відкриту з глибини землі. Палахкотливий стовп, що роз­кидав свічення, мов грозовиці, на всі напрямки в небозвід, при­брав обрис, подібний до чаші, що сховали її селяни в чорнозем і нікому не відкрили її таємниці, страшно помираючи одні за од­ними в приреченому полі. Здається, над ними, з нетлінною і непоборимою силою, сходить вона: навіки принести порятунок». Наступний символ церква. Навіть перетворена на звальний пункт, вона не втрачає своєї святості. Тому попри всі муки Мирон Данилович має сили вистояти, не забувши проповідь священика: «Заповідано нам... тільки любов... Оглянімось на своє серце! Гризня, огнем дихаєм чи байдужістю. Заздрим і осміюєм, лаєм


чорно і шкодим ближньому, як зміг: без каяття, ніби так і тре­ба...». Неабияка майстерність Барки виявляється у влучному по­єднанні слів, наданні їм різних, навіть символічних значень. Млин на початку твору — це не той млин, про який ідеться наприкінці, бо перший молов борошно, другий — муку, по-барківському — мукомольня. У пошуках їстівного збігаються до нього люди з усі­єї округи, а натомість отримують смерть. Назва роману теж сим­волічна. «Жовтий князь» — символ зла, демонської сили, голоду, тоталітаризму. Повсюди зустрічається жовтий колір. Жовкнуть люди від тривалого недоїдання, жовкнуть стіни будівель, коли в них ніхто не живе. Символічним є і образ Андрійка Катранника, який сам-один вирушив у далеку життєву мандрівку — до відро­дження українського народу.

Складається таке враження, що В. Барка, працюючи над тво­ром, усе продумав, усе передбачив, бо навіть прізвища персона­жів є доволі символічними: Катранник («катран» — лікувальна рослина, що росла в степах і використовувалася як гірчичник), Кайданець — від «кайдани», Кантарик —-«кантар» — діалектне «вуздечка», Вартимець — від «варта», бо голова колгоспу; Без­рідний — хоч має дружину й дітей, але не має притулку духовно­го, бо став безбожником, Отроходін — щось від російського «отродье»; Шкірятов нагадує слово «шкіритися» — «сміятися зі злом» чи жаргонне «шкіра». Гостроту трагедії відтворює і но­вий селянський календар: «Тепер місяці нові — вчора нам сусід казав... грудень... трупень... січень... могилень... вересень... розбоєнь, бо грабували всіх, жовтень — худень, а листопад — пухлень... Лютий — людоїдень, березень —пустирень, квітень — чумень...». Так світ, який завжди ніс радість хліборобу, який жив у одвічній гармонії із землею, перетворився на зону смерті.

Роман цікавий не тільки своєю історичною правдивістю, але й глибиною морально-етичних і філософських проблем: напри­клад, чи всі дії людини можна виправдати екстремальністю ситу­ації (забрати хліб у мертвої людини, вбити й з'їсти ховраха, шпа­ка, горобців, собаку, відігнати слабкішого),— ведуть ці вчинки до зруйнування своєї внутрішньої сутності? Автор не моралізує, не дає буквальних відповідей, він примушує думати самостійно, про­сто описуючи події: Андрій «... відрізає кусень і жує швидко... і знову жує. Але відчуває дивну ніяковість: підводить голову і враз бентежиться: поблизу літня жінка стоїть і спостерігає, як він їсть... Аж чорна: висохла від голоду. Стоїть і всіма очима дивиться на ховраха, мов заворожена. Ні слова не каже. Тінь — і годі. Хлопцеві стало так недобре, що він похапцем склався і пішов. Виправдовувався в думці, мовляв, тепер «кожен — собі». Однак через хвилину стало ще гірше) аж похолодніло їдкістю на серці! Він оглянувся... Де стояла жінка, там і застигла... не гукає, не про­сить. Лише дивиться, як снохода. Вернувся хлопець до пригаслої ватри; відділивши частину ховраха і поклавши на папір, простяг­нув жінці: «Тітко, візьміть!» І ми розуміємо, що Андрій не міг вчинити інакше, тому що така етика його поведінки корениться в одвічній українській «родинній педагогіці», яка базується на глибокій повазі до людини, на законах християнської моралі. Від­родження душі хлопчика, змученої голодом і втратою матері, на­стає тоді, коли він починає помічати красу: «Одного ранку хло­пець ворушився між бур'янами у садибі, шукаючи решток старої городини. Серед зарості, серед гичі потворної і жорстокої побачив квіти: з білими промінцями вкруг і охристими очками по­середині». Його серце не байдуже до краси, а отже й до життя. І це віщує відродження. «Саме в показі незнищенності гармоній­ної душі, яка вихована на красі, і полягає ідея твору» (О. Коваль­чук). І ще одне питання хвилює В. Барку: чому все ж таки Украї­ну спіткало таке страшне лихо? Пояснення він дає в традиційному для себе християнському ключі: велика гріхов­ність українського народу потребує обов'язкової спокути. Автор нагадує біблійну оповідь про перший гріх на землі — братовбив­ство, проводячи чітку паралель із сучасністю: місяць горів кров'ю тоді, коли Каїн мав убити Авеля, як і в той час, коли починалося голодне лихоліття в Україні. Кров, за Біблією і Василем Бар­кою,це правда, яка обов'язково стане відомою, це також пом­ста й спокута. Згадаймо епізод із самогубством секретаря райко­му: «Колір крові ніби скував Мирона Даниловича, і думки тривожили: ось що тайно хотів бачити! — її, пролиту; мовляв, нею заплатять за нещастя всіх, люто розорених і повбиваних,— чи вдоволений червоністю її? Тобі, можливо, так дано тепер: глянь і скажи, чи того хотів? чи радуєшся?.. «Ні!» знялося, наче скрик, на серці: бо бачив невикупливою кров секретаря проти моря нещастя людського, таким, як він, заподіяного». Ре­лігійний Барка намагається пояснити причину голоду. Устами праведних письменник запитує: «Може,— іспит, нехай очистять­ся в горі, як в огні останньому»,— за смерть Ісусову, адже минає дев'ятнадцять століть з часу скоєння цього гріха. Далі з тексту випливає, що причина біди нешанобливе ставлення до віри. Чимало епізодів відтворюють жахливе руйнування храмів Божих, відвертання людей від віруючих, їх масове гоніння.

Повний текст матеріалу Ви можете завантажити із сервера.

Категорія: Українські письменники | Додав: ukrvchytel | Теги: Василь Барка, Жовтий Князь, Голодомор в Україні
Переглядів: 1193 | Завантажень: 192 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]